Ombygging av grue.

FAKTA

Ved fyring med åpen grue, vil kun 20% av varmen tilføres rommet.
Resterende 80% vil da gå ut gjennom pipa.

Men ved riktig montert innsats, vil dette forholdet bli endret til det motsatte,
dvs. 80% varme inn, og kun 20% ut...

Ved og sette inn en innsats, får man 4 ganger mere varme ut av veden.
Planlegging:

Ferdig resultat:

Dette har tidligere vært en åpen grue;

Kontakt oss på:
Tlf.: 41 31 26 18
Tlf.: 41 31 26 81

Hjemmeside: www.peis-ovn.com
Mail: peis-ovn@hotmail.com